Skip to main content

PÆDAGOGIK OG LÆRING.

På Konventum afholder vi voksenpædagogisk grunduddannelse, konferencer for voksenundervisere og efteruddannelse indenfor pædagogik, didaktik og digital læring. Vores pædagogiske grunduddannelse hedder FPG. Den er særligt tilrettelagt for undervisere i fagbevægelsen.

Tilgængelige kurser

Aktuelt: Kommende kurser

Der kommer løbende nye kurser til om emnet og længere nede kan du finde en fyldestgørende liste over alle annoncerede kurser.

Herunder ses de to næstkommende kurser, hvor der stadig er ledige pladser.

FPG - Modul 1, 2 og 3

Helsingør
Dato: 26.08.2024 10:00

Underviseruddannelse i arbejdsmiljø

Helsingør
Dato: 09.12.2024 10:00

Kurser og uddannelser indenfor voksenpædagogik og voksenlæring

På Konventum afholder vi voksenpædagogisk grunduddannelse, konferencer for voksenundervisere og efteruddannelse indenfor pædagogik, didaktik og digital læring.

Vores pædagogiske grunduddannelse hedder FPG. Den er særligt tilrettelagt for undervisere i fagbevægelsen – ligesom vores underviserkonferencer Pædagogiske Inspirationsdage og Faglige Forårsdage er det. Vi gør os umage med at være tidssvarende. For tiden udbyder vi også efteruddannelse i Grafisk facilitering og E-læringsprogrammet Articulate Rise.

Vi gør vores bedste for at gøre det lettere for dig at lære.

FPG – Fagbevægelsens Pædagogiske Grunduddannelse

FPG er en pædagogisk grunduddannelse for nye og kommende undervisere i fagbevægelsen. Her mødes folk fra fagbevægelsen der skal undervise på fuld tid eller bare en gang imellem. Det kan være tillidsvalgte fra arbejdspladserne eller ansatte i forbundene. Fælles for dem er at de skal undervise tillidsvalgte, så de bliver godt rustede til deres hverv som TR eller AMR.

På uddannelsen lærer du at tilrettelægge et undervisningsforløb, der sikrer TR/AMR ny viden, nye færdigheder, nye tanker og holdninger.

Vi arbejder med teorier om læring og undervisning, så du får indblik i de faktorer, der er i spil, når man taler om undervisning og læring.

FPG er en praksisnær uddannelse med masser af træning. I samarbejde med an¬dre deltagere kommer du til at planlægge og afprøve konkrete undervisningsforløb, så du får udviklet dine undervisningskompetencer i praksis.

FPG består af 2 dele á 3 moduler

Play Video

Se video

Konferencer for fagbevægelsens voksenundervisere

To gange om året mødes undervisere fra fagbevægelsen for at lære nyt, dele erfaringer og udvikle nye ideer sammen.

Faglige Forårsdage afholdes altid de tre dage før Kristi Himmelfartsdag. Pædagogiske Inspirationsdage afholdes altid i uge 33. Du får invitationen til konferencerne gennem dit eget forbund.

Næste Konference: 6.-8. maj 2024

Næste Konference: 12.-14. august 2024

Grafisk Facilitering

Grafisk facilitering kan anvendes i alle former for undervisning og ved facilitering af møder, workshops og lignende.

Forskning har vist, at kombinationen af ord og billeder, som er det bærende element i Grafisk facilitering, hjælper mennesker til at opfatte hurtigere og huske bedre. Det visuelle sprog gør os i stand til at associere til tidligere erfaringer på et splitsekund, og derfor afkoder vores hjerne nemmere læringspointer, når der anvendes visualisering i undervisning. Og hjerneaktiviteten øges, så vi i højere grad bruger både vores logiske og kreative kapaciteter.

En hurtig intro til Voksenunderviser

Kurser: Voksenunderviser

Her finder du vores aktuelle udbud af kurser vedrørende Voksenunderviser

Sæt rammerne for den perfekte læring

Konventum Uddannelse er en del af Konferencecenteret Konventum. På dette smukke sted, som er bygget til undervisning og læring, arbejder vi med at udvikle og afholde kurser, seminarer og konferencer. Det gør vi primært for tillidsvalgte, undervisere og andre i fagbevægelsen. Vores undervisere er højt kvalificerede og eksperter i at gøre kompliceret stof tilgængeligt for alle. Og vi vægter at være tidssvarende samt have en høj kvalitet indenfor pædagogik og didaktik.

Når du er på kursus hos os, vil du opleve:

  • At det giver mening.
  • At du bliver inddraget og bidrager med din viden og dine erfaringer, så du kan se meningen med kurset.
  • At kompliceret stof gøres let forståeligt – og kobles til din hverdag og dine arbejdsopgaver.
  • At det kan bruges til noget.
  • At du kan bruge, det du har lært på vores kursus, når du er tilbage på din arbejdsplads.
  • At man kan lære af hinanden.
  • At videndeling og erfaringsudveksling på tværs – også er en måde at lære på.

Vi eksperimenterer med læringsformerne. For tiden er vi i gang med at udvikle mikrolæring og udvikle vores kurser i en mere blended learning retning. Og i vores Digital læring lab mødes voksenundervisere for at udveksle erfaringer og udvikle ideer og materialer til onlineundervisning, virtuelle møder, e-læring, blended læring og meget mere.

Kontakt os for mere information

Ønsker du mere information om Voksenunderviser?

Send os en besked via kontaktformularen eller på mail: kursus@konventum.dk, eller ring til os på:

+45 4928 0928

 

Vi ser frem til at høre fra dig


    Erling Jensens Vej 1 •  DK – 3000 Helsingør  •  Tlf. 49 28 09 00 •  CVRnr. 31 16 36 33